Catering Nowa Dęba. Stowarzyszenie na rzecz osiedla Poręby Dębskie jest bardzo ciekawym przykładem przedsiębiorczości społecznej. Stowarzyszenie zostało zawiązane w 2016 roku z inicjatywy mieszkańców osiedla Poręby Dębskie w Nowej Dębie, których celem była realizacja inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej integrując mieszkańców tego „oderwanego” od reszty miasta osiedla, jak o osiedlu swoim opowiadali.

Przedsięwzięcia, które wówczas członkowie zrealizowali to m.in.:

  • pikniki rodzinne – corocznie, 3 razy w okresie wakacji
  • piknik charytatywny zrealizowany wspólnie z DPS w Nowej Dębie na rzecz ciężko chorej osoby
  • kino letnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych – coroczne wydarzenie, 3 razy w sezonie wakacyjnym
  • znakowanie rowerów dla mieszkańców Nowej Dęby we współpracy z Komendą Miejską Policji w Nowej Dębie – zrealizowano 2 edycje ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców
  • we współpracy z DPS rozdawanie ubrań potrzebującym w Nowej Dębie
  • we współpracy z parafią w realizacji corocznego wydarzenia plenerowego dla mieszkańców „Parafiady”.

Aktywność członków sprawiła, że stowarzyszenie wypracowało w świadomości mieszkańców Nowej Dęby i mieszkańców okolic m.in. Krzątka, Majdan Królewski, Brzostowa Góra, Wola Rusinowska, Huta Komorowska, Rozalin, Tarnowska Wola, Ślęzaki, Alfredówka, Kaczaki, Jadachy, Chmielów, Tarnobrzeg- mieszkańcy tych sąsiednich lokalizacji braki udział w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.