Na stacji Rzeszów Główny będą po zakończeniu inwestycji trzy perony z windami i schodami ruchomymi oraz przejściem podziemnym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 205 mln zł realizują projekt z POIiŚ, który zapewni dostęp do kolei wszystkim podróżnym. Ostatni, trzeci peron wyposażany jest w wiatę.

Na stacji Rzeszów Główny do dwóch nowych peronów dołączy peron 3. Już stoi główna konstrukcja. Układana jest nawierzchnia z płyt granitowych. Widać montaż wiaty. Latem będą schody ruchome oraz windy.

Wykonawca kontynuuje prace w przejściu pod torami. Beton dostarczyło ok. 300 betoniarek, do wzmocnienia użyto 370 ton stali. Roboty toczą się przy wyjściach od strony Placu Dworcowego i ul. Kochanowskiego. Podróżni korzystają już z dojścia do peronu nr 2.

Na stacji Rzeszów Główny przewidziane są cztery windy: przy wejściu na peron nr 1 od strony Placu Dworcowego, przy peronach nr 2 i 3 oraz przy wyjściu z tunelu od strony ul. Kochanowskiego. Będą także cztery pary schodów ruchomych przy peronie nr 2 i 3 oraz przy wyjściach od strony Placu Dworcowego i ul. Kochanowskiego. Blisko 140 m przejście pod torami zapewni wygodny dostęp do peronów i połączy dwie części miasta.

Przy wiadukcie na ul. Batorego nowa część obiektu od grudnia zapewnia sprawny przejazd pociągów. Są gotowe konstrukcje pozostałych segmentów. Układane są tory. Prace przy wiadukcie powinny zakończyć się latem. Przebudowa wiaduktu, umożliwi poszerzenie jezdni i wyeliminuje ruch wahadłowy. Będą dwa pasy ruchu oraz chodnik i ścieżka rowerowa. Inwestycja kolejowa zapewni bezpieczny przejazd pociągów i znacznie usprawni komunikację w mieście.

Inwestycja realizowana jest z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. Wartość umowy współfinansowanej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 205 mln zł netto.

Źródło: Gospodarka Podkarpacka