Budowa wodociągu w Rzeszowie. Robotnicy przy pracach ziemnych. 1933-09