Dworzec Kolejowy. Budynek dworca częściowo zniszczony podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918