Kościół Farny Świętych Wojciecha i Stanisława. Widok zewnętrzny kościoła wraz z najstarszą budowlą miasta dzwonnicą 1918-1939