Kościół i klasztor Pijarów. Widok fasady frontowej kościoła i Państwowego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego 1918-1939