Mury obronne okalające siedzibę Sądu Okręgowego znajdującego się w Zamku Lubomirskich 1929-1939