Panorama miasta. Z lewej gmach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1974-05-12