Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Staszica - sypialnia w internacie 1936