Powódż w Rzeszowie. Fragment zniszczonego przez powódź młyna 1934-07