Powrót wojska po manewrach do Rzeszowa. Powitanie żołnierzy na jednej z ulic 1938-09