Powrót wojska po manewrach do Rzeszowa. Taczanka konna z ciężkim karabinem maszynowym Browning wz. 30. 1938-09