Sala przyjęć interesantów w Komunalnej Kasie Oszczędności w Rzeszowie 1933