Siedziba Sądu Okręgowego znajdująca się w Zamku Lubomirskich 1934