Siedziba Sądu Okręgowego znajdująca się w Zamku Lubomirskich. Widok ogólny 1929- 1939