Siedziba Sądu Okręgowego znajdująca się w Zamku Lubomirskich. Widok zewnętrzny 1929 -1939