Uroczystość odsłonięcia pomnika Leopolda Lisa-Kuli. Przemówienie prezydenta Ignacego Mościckiego pod pomnikiem 1932-09-19