Wnętrze kościoła Pijarów. Ołtarz główny i ołtarz boczny św. Stanisława Kostki 1918-1939