Zlot członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Działacze Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i przedstawiciele władz miasta podczas uroczystości na Rynku 1919-1939