Polska Policja wspiera przemoc psychiczną wobec dzieci i łamie art.32 Konstytucji

Polska Policja wspiera przemoc psychiczną/ emocjonalną wobec dziecka, którą stosuje matka i babka w miejscu zamieszkania dziecka. Dziecko od ponad 3 lat na postawie postanowienia sądu zamieszkuje z matką w domu babki. Policja łamie art. 32 Konsytucji RP, który mówi, że: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Policja łamie konstytucję, gdyż wykonuje odmienne czynności w oparciu [...]